Stowarzyszenia "Młodzi dla Europy" oraz "Yes Youth Can" we współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana serdecznie zapraszają uczniów klas 6-8 szkół podstawowych do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Cześć, Europo!", którego główną na

Data: 11.01.2020 r., godz. 16.00    Liczba odwiedzających: 352
W przeciwieństwie do innych konkursów, uczestnicy nie będą musieli spędzać długich godzin nad książkami i rozwiązywać długich testów, a wykazać się umiejętnością organizacji oraz pracy w zespole. Głównym zadaniem drużyn uczniowskich jest zaplanowanie i przeprowadzenie w swojej okolicy (szkole, świetlicy, osiedlu) akcji, dzięki której ich rówieśnicy mogliby dowiedzieć się czegoś o Europie lub Unii Europejskiej. Zespoły mogą na przykład ogłosić szkolny festiwal kuchni z różnych stron Starego Kontynentu, przeprowadzić w szkolnym radiowęźle audycję o historii integracji czy zorganizować międzyklasowy quiz znajomości flag państw Europy; możliwości są nieograniczone. Swoje działania należy dokładnie opisać, udokumentować i wysłać do Organizatorów. Dla najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

Konkurs odbywa się pod patronatem jednostek samorządu terytorialnego, posłów do Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji.

Aby wziąć udział w Konkursie, szkoła do 16.02.2020 roku musi przesłać na adres e-mail organizatorów formularz zgłoszeniowy, dostępny poniżej. Prace dwu lub trzyosobowych zespołów uczniowskich będą przyjmowane do 20.03.2019. Załączniki nr 2 i 3, o których mowa w punkcie 14. Regulaminu zostaną przesłane po otrzymaniu zgłoszenia od szkoły.

Szczegółowe zasady są opisane w Regulaminie oraz Przewodniku dla uczestników, który również załączamy.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Przewodnik