„B&N”

Liczba odwiedzających: 6982
Program profilaktyczny.
„B&N” czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY uczestnik ruchu drogowego - Program Profilaktyczny

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie dnia 25 września 2015 roku wysłała deklarację i 28 września 2015 roku przystąpiła do Programu Profilaktycznego „B&N” czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego realizowanego w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarze Mazowieckiego Garnizonu Policji organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu; Wydział Ruchu Drogowego.

Adresaci i deklarowane zadania programu

Deklarowanym zakresem uczestnictwa jest przygotowanie uczniów do karty rowerowej oraz zorganizowanie tzw. „Dni bezpieczeństwa w szkole”.
Grupą docelową są uczniowie klas 4- 6, aczkolwiek działaniami obejmiemy wybranych uczniów klas 1- 3 i dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Cele programu

Program „B&N” przypada na lata 2013- 2020. To zbiór przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji społeczności szkolnych i lokalnych, stworzony z myślą o działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych i rowerzystów. Ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, tym samym zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych, stworzenie podłoża do prowadzenia efektywnych i długofalowych działań na rzecz uczestników ruchu drogowego.

Pierwszym krokiem programu było zorganizowanie konkursu „Bank odblasków” dla uczniów klas 1- 6 i dzieci z oddziałów przedszkolnych. Konkurs trwa do stycznia 2016 roku. Zadanie polega na zbiórce odblasków, taśm odblaskowych, kamizelek odblaskowych i przyniesienie ich do swojego wychowawcy do 16 grudnia 2015r. Dalszym etapem konkursu będzie wyszukanie przez uczniów w swoim środowisku rodzinnym, lokalnym osób, którym odblaski podarujemy w ramach akcji Policji „Bądź widoczny na drodze!!!”.

Dnia 2 grudnia 2015 roku nasza placówka została wytypowana do wzięcia udziału w konkursie „Dziecko bezpieczne na drodze” organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Celem konkursu jest wzrost świadomości na temat zagrożeń w ruchu drogowym wśród dzieci, propagowanie bezpiecznych zachowań oraz promowanie noszenia elementów odblaskowych. Konkurs trwa do lutego 2016 roku.

Następnym krokiem będzie przeprowadzenie warsztatów o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym z zakresu programu profilaktycznego „Z Borsukiem bezpieczniej” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Spodziewane efekty realizacji programu

- możliwość dotarcia do większości zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego (piesi, rowerzyści, seniorzy) poprzez kompleksowy program profilaktyczny;

- zmniejszenie liczby wypadków z udziałem „niechronionych” uczestników ruchu drogowego;

- aktywizacja społeczności szkolnych i lokalnych;

- pozyskanie partnerów do współpracy i tworzenia dodatkowych zadań na rzecz bezpieczeństwa.