"Innowacyjna Szkoła Google"

Liczba odwiedzających: 1640
Nasz szkoła przystąpiła do Programu Innowacyjna Szkoła Google.
Program Google Innovative School to inicjatywa, która pomaga szkołom poprawić ich cyfrowe środowisko uczenia się i praktyki pedagogiczne. Celem programu jest udostępnienie szkołom narzędzi, szkoleń i zasobów potrzebnych do jak najlepszego wykorzystania technologii w klasach i w całej społeczności szkolnej.