Stołówka

Liczba odwiedzających: 25563


Za obiady można płacić przelewem na konto: BS 0/JABŁONNA 60 8013 1016 2002 0529 5314 0005


 
Wniosek o zwolnienie z opłat

Karta zgłoszenia dziecka na obiady w roku szkolnym 2022/2023

Numery alergenów występujących w posiłkach.
tel. 508 693 489 - do kontaktów z intendentem w sprawie odpisu dziecka z obiadu.

adresu email: intendent@sp-jablonna.pl do kontaktów intendenta z rodzicami.

Koszt obiadu za wrzesień/2022 r.

Jadłospis od 30.05.2022 do 10.06.2022 r.