Stołówka

Liczba odwiedzających: 34839

Zapisy na obiady od 01.09.2022 r. poprzez wypełnienie „karty zgłoszenia” (załącznik nr 1 do regulaminu) i przesłanie na e-mail: intendent@sp-jablonna.pl lub dostarczenie do szkoły.
Koszt obiadu ucznia wynosi: 4,50 zł
Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie obiadów od 10.10.2022 r.

Serdecznie zapraszamy


Za obiady można płacić przelewem na konto: BS 0/JABŁONNA 60 8013 1016 2002 0529 5314 0005


 
Wniosek o zwolnienie z opłat

Karta zgłoszenia dziecka na obiady w roku szkolnym 2022/2023

Numery alergenów występujących w posiłkach.
tel. 508 693 489 - do kontaktów z intendentem w sprawie odpisu dziecka z obiadu.

adresu email: intendent@sp-jablonna.pl do kontaktów intendenta z rodzicami.


Jadłospis