Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych dla klas siódmych.

Odbędzie się 13 grudnia 2017 roku o godz. 8.00 w sali 18.

ZAPRASZAMY !

REGULAMIN 
WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs przeprowadzony w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.
2. Konkurs odbędzie się 13 grudnia 2017 roku o godz. 8.00 w sali 18. 
3. Organizatorem konkursu jest nauczycielka języka niemieckiego Aleksandra Wilińska.
4. Adresatami konkursu są uczniowie klas siódmych.

II. Cele konkursu:

1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim i wiedzą na temat krajów niemieckojęzycznych.
2. Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji.
3. Przybliżenie geografii, historii, systemu politycznego, kultury i innych ciekawostek dotyczących krajów D-A-CH-L.
4. Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji (publikacje popularno-naukowe, Internet , telewizja, film dokumentalny czasopisma itp.)
5. Stworzenie możliwości udziału w konkursie wszystkich uczniów bez względu na stopień opanowania języka.

III. Zasady konkursu:

1. Zakres konkursu obejmuje wiadomości z historii, geografii, polityki, sportu oraz kultury
( filmu, muzyki, literatury) krajów niemieckojęzycznych.
2. Konkurs odbędzie się w języku polskim ( ewentualnie niektóre nazwy, np. typowych
potraw lub nazwy geograficzne będą w języku niemieckim)
3. Konkurs będzie obejmował jeden etap? forma pisemna – test ? 45 minut
4. Uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają wyróżnienie w postaci oceny, dyplomy oraz nagrody – niespodzianki.

IV. Wyniki konkursu:


1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 14 dni od napisania testu.


    ZAGADNIENIA  DO  KONKURSU

1. Symbole narodowe krajów niemieckojęzycznych
2. Stolice, powierzchnia, ludność
3. Największe miasta 
4. Położenie geograficzne, regiony, rzeki, góry
5. Podział administracyjny (landy, kantony…)
6. Najważniejsze zabytki
7. Tradycje i zwyczaje
8. Religia
9. Wybitni ludzie
10. Gospodarka, polityka, ważne wydarzenia historyczne
11. Języki urzędowe w Szwajcarii
12. Marki samochodów i tablice rejestracyjne
13. Waluta
14. Kulinaria