Spotkania z rodzicami uczniów klas IV - VIII odbędą się 21.05.2019 r. o godz. 18.30