Teatrzyk małego aktora w kl. 0d

Grupa O ,,D” wykonała piękne kukiełki, następnie odbył się ,,teatrzyk małego aktora”

                                                                                                              Anna Ubowska, Kinga Kopczyńska