REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,OZDOBY CHOINKOWE"

Celem konkursu jest:

·         propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,

·         stworzenie okazji do indywidulanej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania dekoracji bożonarodzeniowych,

·         rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,

·         powrót do tradycji wykonywania dekoracji bożonarodzeniowych,

·         rozwijanie wrażliwości estetycznej,

·         stworzenie możliwosci prezentacji własnych dokonań twórczych,

·         umożliwienie uczestnikom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów klas I  - III

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej  związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Technika wykonania jest dowolna.

Na każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę.

Kryteria oceny prac: walory plastyczne, oryginalność pomysłu, samodzielność wykonania, dobór i wykorzystanie różnorodnych materiałów, wkład pracy.

Rozstyrzygnięcie konkursu nastąpi 15 grudnia 2017r.

Termin składania prac: 14 grudnia 2017r., sala 117 lub112.

W dniach 18 - 21 grudnia 2017r. odbędzie się Kiermasz Świąteczny. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na schronisko dla zwierząt.

Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Zdziech, Monika Łaniewska