Podziękowania za udział w "Świątecznej Akcji "Paczka" - pomoc Polakom na Kresach"

18.02.2019 odbyło się spotkanie podsumowujące „Świąteczną Akcję Paczka 2018 r.”, w której Nasza Szkoła wzięła udział. Spotkanie odbyło się w siedzibie XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Henryka Jankowskiego „Kuby” w Aninie.  Organizatorem „Akcji” był Mazowiecki Kurator Oświaty, Fundacja „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom”, Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, Polska Fundacja Narodowa oraz Poczta Polska. W spotkaniu wśród zaproszonych gości była również delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie p. dyrektor Jolanta Braun, p. Sylwia Kobus i p. Barbara Wołosiewicz - Koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz Wolontariuszki z klasy 8A: Gabriela Sykut i Monika Grabowska.
Dziękujemy uczniom i rodzicom za udział w akcji Świąteczna Paczka 2018.