Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2018

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym, uzyskiwane środki finansowe przeznaczone są na nagrody i organizacyjną obsługę Konkursu. 

Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9 zł od osoby.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu trwającego 75 minut, poza sprawami organizacyjnymi.

Konkurs odbędzie się 15.03.2018 r. - godz. 900.

 (zgoda + 9zł)

Zgoda na udział w konkursie