Konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej dla klas IV-VII w ramach ogólnopolskiego Konkursu Szkoła Młodych Patriotów.

100 LAT NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

Zadaniem uczniów jest wykonanie plakatu o tematyce niepodległościowej

  • Praca dla jednej lub dwóch osób /nie więcej/
  • Format min. A-3
  • Technika dowolna /farby, kredki, kolaż/

WAŻNE: przed wykonaniem pracy przynosimy projekt do konsultacji

P. Barbara Grzywińska

Gotowe prace przynosimy do 15 kwietnia 2018r /s.115, p. B. Grzywińska/

Termin rozstrzygnięcia konkursu będzie podany z tygodniowym wyprzedzeniem.

Kryteria oceny to:

  • Zgodność pracy z tematyką patriotyczno-niepodległościową
  • Pomysłowość, estetyka, kreatywność

Uczniowie biorą udział na dwóch poziomach: klasy IV i V oraz klasy VI i VII.

Za udział w konkursie organizator przewidział punkty:

Udział w konkursie - +2 pkt

Wyróżnienie - +5 pkt

Trzy pierwsze miejsca - +7 pkt lub ocena 5/6 z przedmiotu /cząstkowa/

Koordynator konkursu

 P. B. Grzywińska