A k a d e m i a S z c z y p i o r n i a k a - zaprasza na zajęcia sportowe