27,28,29.12.1017 to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W te dni świetlica zapewnia opiekę tym dzieciom, które nie mają z kim zostać w domu.  W tym celu rodzice proszeni są o wypełnienie deklaracji (dokładne daty i godziny przebywania dzieci na  świetlicy), którą można pobrać na stronie internetowej lub w salach świetlicy szkolnej i dostarczenie jej wychowawcom świetlic do dnia 18.12.2017. 

DEKLARACJA