XIX Mistrzostwa Polski w Grach Matematycznych i Logicznych

Data: 19.01.2023 r., godz. 18.05    Liczba odwiedzających: 148
Zapraszamy uczniów do udziału w XIX Mistrzostwach Polski w Grach Matematycznych i Logicznych konkursu o zasięgu międzynarodowym
Harmonogram i sposób rejestracji opisany na stronie http://gmil.pwr.edu.pl/final-krajowy/rejestracja
Szkoła nie zgłasza udziału zawodników, to uczniowie sami zgłaszają się do zawodów zakładając konto na portalu https://gmil.im.pwr.edu.pl/, a czas na to mają do 31.01.2023 r.

Konkurs ten, organizowany przez Politechnikę Wrocławską, już od wielu lat szeroko popularyzuje matematykę rekreacyjną i logiczne myślenie wśród uczniów, studentów oraz osób dorosłych, a także przyczynia się do wyławiania matematycznie uzdolnionej młodzieży. Przyjęta forma zawodów (od uczestników wymaga się podanie wyłącznie końcowej odpowiedzi do danego zadania i ewentualnie liczby różnych jego rozwiązań) sprzyja uczniom błyskotliwym, którzy nie zawsze dobrze radzą sobie z opisem pełnego toku rozumowania. Wyjątkowy charakter mają też same zadania - o zawsze atrakcyjnej treści i często z odniesieniem do konkretnej życiowej sytuacji.

Konkurs podzielony jest na osiem kategorii wiekowych - od uczniów klas III szkół podstawowych (lub młodszych) - do osób dorosłych zawodowo zajmujących się matematyką lub informatyką. Uczestnicy kolejnych kategorii rozwiązują coraz więcej zadań z tej samej listy. Przykładowo, najmłodsi mają do rozwiązania pięć zadań w ciągu godziny, kolejni - na rozwiązania ośmiu zadań mają półtorej godziny zaś ostatnia szkolna kategoria, ma do rozwiązania 16 zadań w ciągu 3 godzin. Taki, niespotykany w innych zawodach, schemat pozwala uczestniczyć w zmaganiach konkursowych nie tylko samym uczniom, lecz także ich nauczycielom oraz rodzicom.

Wielu uczestników, a zwłaszcza laureatów Konkursu w młodszych kategoriach, wybiera później studia na kierunkach ścisłych, a po ich ukończeniu zawód matematyka lub informatyka. Kilkanaścioro uczniów - laureatów finałów międzynarodowych - było bądź nadal jest objętych opieką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci lub są oni beneficjentami innych prestiżowych stypendiów.

Konkurs jest trzyetapowy. Dwie początkowe tury zawodów mają charakter zdalny, a Finał krajowy bieżącej edycji odbędzie się na Kampusie Politechniki Wrocławskiej w dniach 13. i 14. maja 2023. Oczywiście najlepsi zawodnicy w każdej kategorii zostają nagrodzeni, a uczestnicy finału otrzymują dyplom potwierdzający uczestnictwo. Laureaci z poszczególnych kategorii tworzą reprezentację krajową na Międzynarodowy Finał Gier Matematycznych i Logicznych. Rokrocznie reprezentacja ta odnosi znaczące sukcesy. Wygrywaliśmy klasyfikację medalową większości edycji Finału z ostatnich dwudziestu lat, konkurując z reprezentantami kilkunastu uczestniczących krajów wyłonionych z ponad stu tysięcy uczestników pierwszego etapu (dane z edycji z roku 2022). Tegoroczna edycja jest wyjątkowa - w sierpniu bieżącego roku - Politechnika Wrocławska będzie miała zaszczyt być gospodarzem Międzynarodowego Finału Gier Matematycznych i Logicznych. Poprzednie Finały odbywały się w Paryżu (do roku 2019) oraz, po przerwie spowodowanej pandemią, w Lozannie (2022).


Aby wziąć w konkursie, należy założyć konto i zarejestrować się poprzez portal https://gmil.im.pwr.edu.pl/ a następnie po zalogowaniu do portalu wypełnić formularz odpowiedzi. Czas na to jest do końca stycznia 2023 r., ale zachęcamy do jak najszybszego rozpropagowania konkursu. Treści zadań z obecnej edycji zawodów zamieszczone są na stronie internetowej Mistrzostw http://gmil.pwr.edu.pl/final-krajowy/zadania zaś w zakładce Archiwum można znaleźć komplety zadań konkursowych z lat ubiegłych. Warto też zapoznać się z regulaminem i harmonogramem imprezy. Aby ułatwić przekazanie informacji o terminach przygotowaliśmy plakat, który jest dostępny pod adresem https://gmil.pwr.edu.pl/final-krajowy/plakat.

Komitet Organizacyjny

XIX Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych