Podręczniki

Liczba odwiedzających: 10416
W roku szkolnym 2023/2024 podręczniki dla klas I – VIII OBJĘTE SĄ DOTACJĄ MEN.

Uczniowie wypożyczają na początku roku szkolnego podręczniki z biblioteki szkolnej, zwracają je na koniec roku szkolnego. Ćwiczenia otrzymują nieodpłatnie i bezzwrotnie.

Podręcznik do religii (przedmiot nieobowiązkowy) nie będzie mógł być zakupiony ze środków dotacji celowej. W tym przypadku koszty zakupu ponosi rodzic.