Świetlica

Liczba odwiedzających: 15052

Szanowni Państwo,

informuję, że w dn. 11.03.24 r. - 22.03.24 r. trwa nabór uczniów do świetlicy szkolnej na rok 2024/2025.

Bardzo proszę o wypełnienie:

karty zgłoszeniowej dziecka do świetlicy szkolnej, regulaminu świetlicy szkolnej oraz upoważnień do odbioru dziecka ze świetlicy.

Wszystkie w/w dokumenty można:

- pobrać ze strony szkoły (zakładka szkoła/świetlica),
- odebrać ze szkolnego sekretariatu,
- odebrać od wychowawcy świetlicy.

Wypełnione dokumenty możecie Państwo złożyć:

- w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 2,
- w gabinecie wicedyrektora P. Eweliny Cieślińskiej przy ul. Modlińskiej 105a,
- bezpośrednio u wychowawców świetlicy,
- lub przesłać drogą mailową na adres: swietlica@sp-jablonna.pl

Termin składania kart upływa z dniem 22.03.24r.

Dot. uczniów klas I

Rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w naszej szkole w nowym roku szkolnym 2024/2025 również wypełniają kartę zgłoszeniową dziecka do świetlicy szkolnej.

Sposób pobrania karty i jej złożenia - jak wyżej.

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Szkoła przy ul. Modlińskiej 105a (klasy I - II)

w godz. 7.00 - 8.00 oraz od godz. 11.30 (po skończonych lekcjach) do godz. 17.00.

Szkoła przy ul. Szkolnej 2 (klasy III - VIII)

w godz. 7.00 - 17.00.

 

Regulamin świetlicy

Karta zgłoszenia do świetlicy

Upoważnienie do odbioru ze świetlicy

Karta zajęć pozalekcyjnych