PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKAYJNEGO „ŚWIETLICZAKI NA TROPIE. . . ZAGADEK”.

Data: 06.07.2022 r., godz. 11.20    424
„ŚWIETLICZAKI NA TROPIE. . . ZAGADEK”.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie korzystający z opieki świetlicowej w roku szkolnym 2021/2022 wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym pt.: „Świetliczaki na tropie . . . zagadek”. Celem projektu było: rozwijanie zdolności manualnych ucznia, uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody oraz wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia. W projekcie brały udział klasy 2 oraz 3, pod kierownictwem wychowawców świetlicy szkolnej: p. A. Pietrak, p. P. Borcuch, p. B. Jeremin oraz p. P. Paruszewskiej.