Zespoły Rady Pedagogicznej, opiekunowie organizacji szkolnych

W roku szkolnym 2016/2017

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

 

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

LIDER ZESPOŁU- Monika Królikowska

SKŁAD ZESPOŁU: NAUCZYCIELE KLAS I – III

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

LIDER ZESPOŁU – Renata Muzal

SKŁAD ZESPOŁU: NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, BIBLIOTEKARZE

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH

LIDER ZESPOŁU- Aneta Zasłonka

SKŁAD ZESPOŁU: NAUCZYCIELE MATEMATYKI, PRZYRODY, ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH

LIDER ZESPOŁU- Natalia Zalewska

SKŁAD ZESPOŁU: NAUCZYCIELE PLASTYKI, MUZYKI, ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

 

ZESPÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LIDER ZESPOŁU- Katarzyna Szostek-Pająk

SKŁAD ZESPOŁU: NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

LIDER ZESPOŁU- Wanda Myślińska

SKŁAD ZESPOŁU: NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI RELIGII:

LIDER ZESPOŁU – Anna Michalak

SKŁAD ZESPOŁU: NAUCZYCIELE RELIGII

 

ZESPOŁY KLASOWE

NAUCZYCIELE UCZĄCY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W DANEJ KLASIE

 

ZESPÓŁ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

LIDER ZESPOŁU- Wanda Rzepczyńska

SKŁAD ZESPOŁU: wychowawcy świetlicy, specjaliści, wychowawcy klas:

       Oddz. przedszkolne-  A. Ubowska; kl. I-  H. Podłucka; kl. II- K. Rostek; kl. III-  J. Djas; kl. IV- J. Raczyńska; kl. V – M. K. Szostek-Pająk; kl. VI-  M. Siedliska;  świetlica-  M. Wendolf,; Małgorzata Bębeńska, Wanda Myślińska.

 

ZESPÓŁ PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNY

LIDER ZESPOŁU- Magdalena Siedliska

SKŁAD ZESPOŁU: wszyscy specjaliści.

 

ZESPÓŁ POWYPADKOWY

PRZEWODNICZACY ZESPOŁU - Piotr Bachurski

SKŁAD ZESPOŁU: Sara Sękowska; nauczyciel, w obecności którego zdarzył się wypadek.

 

ZESPÓŁ DO PRAC NAD STATUTEM I REGULAMINAMI SZKOŁY

LIDER ZESPOŁU-  Małgorzata Bębeńska

SKŁAD ZESPOŁU: Monika Królikowska, Katarzyna Szostek-Pająk, Wanda Rzepczyńska, Urszula Świderska, Barbara Grzywińska, Dagmara Wojnarowska, Eliza Gancarz- Gaińska, Otylia Wasilewska, Natalia Ciepielewska.

 

ZESPÓŁ DO EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

LIDER ZESPOŁU- Elżbieta Sieńkowska

SKŁAD ZESPOŁU:  Jolanta Raczyńska,  Katarzyna Zdziech, Renata Kurnyta, Sara Sękowska, Agnieszka Gawrońska, Honorata Pajka.

 

ZESPOŁY ZADANIOWE RADY PEDAGOGICZNEJ

PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ - Katarzyna Ostrowska

KOMISJA WNIOSKOWA: Ewa Rutkowska, Katarzyna Wiśniewska, Barbara Grzywińska, Joanna Ołton.

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY SZKOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ

LIDER ZESPOŁU-  Jolanta Raczyńska

SKŁAD ZESPOŁU: wszyscy nauczyciele.

 

ZESPÓŁ DO PRAC NAD KONCEPCJĄ PRACY SZKOŁY

LIDER ZESPOŁU – Anna Zakrzewska

SKŁAD ZESPOŁU: Jolanta Raczyńska, Anna Ubowska,  Elżbieta Królikowska.

 

OPIEKUNOWIE ORGANIZACJI SZKOLNYCH

MINISAMORZĄD:  Dagmara Wojnarowska, Renata Kurnyta.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI:  Marta Pol, Karolina Kulmaga

POLSKI CZERWONY KRZYŻ: koordynator – Natalia Ciepielewska

Skład zespołu: Monika Łaniewska, Gabriela Grzelak.