Zespoły Rady Pedagogicznej, opiekunowie organizacji szkolnych

ZESPOŁY RADY PEDAGOGICZNEJ

OPIEKUNOWIE ORGANIZACJI SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

 

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

LIDERZY ZESPOŁU: Monika Królikowska, Paulina Sulima

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele klas I-III

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

LIDER ZESPOŁU: Renata Muzal

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele języka polskiego, historii, bibliotekarze

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

LIDER ZESPOŁU: Agnieszka Pomaska

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele matematyki, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki, zajęć komputerowych, informatyki

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH

LIDER ZESPOŁU: Natalia Zalewska

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele muzyki, plastyki, zajęć technicznych, techniki

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

LIDER ZESPOŁU: Magdalena Legocki

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego

 

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

LIDER ZESPOŁU: Piotr Bachurski

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele wychowania fizycznego

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI RELIGII

LIDER ZESPOŁU: Anna Michalak

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele religii

 

ZESPOŁY KLASOWE

 

LIDER ZESPOŁU: wychowawca klasy

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów w danej klasie

 

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

LIDER ZESPOŁU: Eliza Gancarz-Gaińska

SKŁAD ZESPOŁU:

- wychowawcy świetlicy – Katarzyna Cyngot, Julianna Gruszka

- wychowawcy klas:

oddziały przedszkolne – Paulina Rulka,

klasy I – Paulina Sulima,

klasy II – Renata Kurnyta,

klasy III – Katarzyna Jankowska,

klasy IV – Anita Sodel,

klasy V – Aneta Maj,

klasy VI – Karolina Kulmaga,

klasy VII – Marzena Berezińska,

 

- specjaliści – Marzena Skrzypkowska

 

ZESPÓŁ PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY

LIDER ZESPOŁU: Anna Zakrzewska

SKŁAD ZESPOŁU: wszyscy specjaliści

 

ZESPÓŁ POWYPADKOWY

LIDER ZESPOŁU: Artur Midak – specjalista BHP

SKŁAD ZESPOŁU: Martyna Prusik

 

ZESPÓŁ DO PRAC NAD STATUTEM I REGULAMINAMI SZKOŁY

LIDER ZESPOŁU: Urszula Świderska

SKŁAD ZESPOŁU: Małgorzata Bębeńska, Katarzyna Szostek-Pająk, Monika Królikowska, Dagmara Wojnarowska, Barbara Wołosiewicz,

 

ZESPÓŁ DO EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

LIDER ZESPOŁU: Katarzyna Zdziech

SKŁAD ZESPOŁU: Renata Muzal, Elżbieta Sieńkowska, Elżbieta Musiał, Sara Sękowska, Honorata Pajka, Agnieszka Gawrońska

 

ZESPOŁY ZADANIOWE RADY PEDAGOGICZNEJ

PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ: Katarzyna Ostrowska

KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW: Barbara Wołosiewicz, Aneta Maj, Justyna Djas, Justyna Romanowska

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY SZKOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ I PROMOCJI SZKOŁY

LIDER ZESPOŁU: Jolanta Raczyńska

SKŁAD ZESPOŁU: Mirosław Ostaszewski, Brygida Lewandowska, Barbara Grzywińska, opiekun samorządu, Justyna Djas, Aleksandra Wilińska

 

ZESPÓŁ DO PRAC NAD KONCEPCJĄ PRACY SZKOŁY I ROCZNYM PLANEM PRACY

LIDER ZESPOŁU: Joanna Marjańska

SKŁAD ZESPOŁU: Aneta Dworakowska, Otylia Wasilewska, Renata Łubkowska, Katarzyna Lewandowska, opiekun samorządu, Renata Muzal

 

LIDER WDN

ODDZIAŁY I-III: Dagmara Wojnarowska

ODDZIAŁY IV-VII: Barbara Grzywińska

 

 

OPIEKUNOWIE ORGANIZACJI SZKOLNYCH

 

MINISAMORZAD: Dagmara Wojnarowska, Renata Kurnyta

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

LIDER ZESPOŁU: Monika Łaniewska

SKŁAD ZESPOŁU: Aneta Królicka, Gabriela Grzelak

 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU: Anna Zakrzewska, Sylwia Kobus, E Gancarz-Gaińska

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI „SKO”: Katarzyna Rostek

 

OPIEKA NAD POCZTEM SZTANDAROWYM: Jacek Szopa, Mateusz Misiak

 

OPIEKA NAD KRONIKĄ SZKOLNĄ: Anna Frankowska

 

 

PROPOZYCJE OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1.     Marta Pol

2.     Karolina Kulmaga

3.     Barbara Grzywińska

4.     Ewelina Reszczyk

5.     Elżbieta Dąbkowska-Mikos