Zespoły Rady Pedagogicznej, opiekunowie organizacji szkolnych

ZESPOŁY RADY PEDAGOGICZNEJ

OPIEKUNOWIE ORGANIZACJI SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

 

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

LIDERZY ZESPOŁU: Dagmara Wojnarowska

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele klas I-III

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

LIDER ZESPOŁU: Magdalena Zubrzyńska - Szarubko

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele języka polskiego, historii, bibliotekarze

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

LIDER ZESPOŁU: Karolina Kulmaga

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele matematyki, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki, zajęć komputerowych, informatyki

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH

LIDER ZESPOŁU: Anna Kucharska

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele muzyki, plastyki, zajęć technicznych, techniki

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

LIDER ZESPOŁU: Magdalena Legocki

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego

 

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

LIDER ZESPOŁU: Mateusz Misiak

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele wychowania fizycznego

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI RELIGII

LIDER ZESPOŁU: Barbara Wołosiewicz

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele religii

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH 

LIDER ZESPOŁU: Kinga Kopczyńska

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele wspomagający

 

ZESPOŁY KLASOWE

 

LIDER ZESPOŁU: wychowawca klasy

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów w danej klasie

 

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

LIDER ZESPOŁU: Anna Zakrzewska

SKŁAD ZESPOŁU:

- wychowawcy świetlicy – Monika Wendolf,

- wychowawcy klas:

klasy I – Justyna Romanowska,

klasy II – Otylia Wasilewska,

klasy III – Hanna Podłucka

klasy IV – Katarzyna Szaniawska-Rawo,

klasy V – Edyta Krzyczkowska,

klasy VI – Aneta Maj

klasy VII –Wanda Myślińska

klasy VIII – Aleksandra Wilińska,

 

- specjaliści – Marzena Skrzypkowska, Wanda Rzepczyńska - pedagog

 

ZESPÓŁ PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY

LIDER ZESPOŁU: Izabela Wisznia

SKŁAD ZESPOŁU: wszyscy specjaliści

 

ZESPÓŁ POWYPADKOWY

LIDER ZESPOŁU: Artur Midak – specjalista BHP

SKŁAD ZESPOŁU: Martyna Prusik

 

ZESPÓŁ DO PRAC NAD STATUTEM I REGULAMINAMI SZKOŁY

LIDER ZESPOŁU: Anita Sodel

SKŁAD ZESPOŁU: Małgorzata Bębeńska, Dagmara Wojnarowska, Barbara Wołosiewicz, Urszula Swiderska

 

ZESPÓŁ DO EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

LIDER ZESPOŁU: Katarzyna Zdziech

SKŁAD ZESPOŁU: Renata Muzal, Sara Sękowska, Honorata Pajka, Agnieszka Gawrońska, Jolanta Prusińska, Renata Kurnyta

 

 

ZESPOŁY ZADANIOWE RADY PEDAGOGICZNEJ

PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ: Katarzyna Ostrowska

KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW: Barbara Wołosiewicz, Aneta Maj, Justyna Djas, Justyna Romanowska

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY SZKOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ I PROMOCJI SZKOŁY

LIDER ZESPOŁU: Jolanta Raczyńska

SKŁAD ZESPOŁU: ElżbietaDąbkowska – Mikos, Barbara Grzywińska - opiekun samorządu, Justyna Djas, Aleksandra Wilińska, Justyna Kalinowska

 

ZESPÓŁ DO PRAC NAD KONCEPCJĄ PRACY SZKOŁY I ROCZNYM PLANEM PRACY

LIDER ZESPOŁU: Joanna Marjańska

SKŁAD ZESPOŁU: Otylia Wasilewska, Katarzyna Lewandowska, opiekunowie samorządu, ElżbietaDąbkowska – Mikos, Barbara Grzywińska, Marta Pol, Aneta Dworakowska

 

LIDER WDN

Monika Królikowska

 

 

OPIEKUNOWIE ORGANIZACJI SZKOLNYCH

 

MINISAMORZĄD: Paulina Sulima

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI: Barbara Grzywińska, Elżbieta Dąbkowska - Mikos

 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

LIDER ZESPOŁU: Gabriela Grzelak

SKŁAD ZESPOŁU: Aneta Królicka, Jolanta Prusińska, Natalia Ciepielewska

 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU:  Sylwia Kobus, Magdalena Gruczek, Anna Zakrzewska, Aneta Królicka, Aneta Dworakowska, Katarzyna Syguła

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI „SKO” – Ewa Wysocka

 

OPIEKA NAD POCZTEM SZTANDAROWYM: Monika Królikowska

 

OPIEKA NAD KRONIKĄ SZKOLNĄ: Anna Frankowska, Anna Kucharska, Justyna Kalinkowska teksty kl. I-III Hanna Podłucka, kl. IV-VIII Renata Muzal

 

Zdjęcia szkolne: Katarzyna Rostek, Magdalena Paszko

FB – Joanna Żmijewska, Magdalena Maskiewicz