Terapeuta pedagogiczny

Godziny pracy terapeuty pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018

Dzień tygodnia Agnieszka Gawrońska 

Justyna Pacuła (g. 102)

poniedziałek 900 - 1500 855 - 1440
wtorek 900 - 1430 855 - 1345
środa 900 - 1500 815 - 1435
czwartek 900 - 1500 915 - 1405
piątek 900 - 1400 800 - 1200

Reedukator - terapeuta
Regulamin na terapię pedagogiczną

Prawa ucznia z dysleksją

Przyczyny dysleksji

Wiek przedszkolny
Wiek 6 - 7 lat (klasy 0)
Wiek wczesnoszkolny
Wiek starszy szkolny

Prawidłowy chwyt pisarski