Terapeuta Integracji Sensorycznej

Plan Pracy Terapeuty Integracji Sensorycznej w roku szkolnym 2016/2017

Dzień tygodnia

Marzena Skrzypkowska

poniedziałek

800-1615

wtorek

800- 1430

środa

800-1325

czwartek

1255-1615

piątek

1345-1615