Pedagog

Rok szkolny 2018/2019

 

Wanda Rzepczyńska

(1-4 i oddziały przedszkolne)

Anna Zakrzewska

(kl. 5-8)

poniedziałek

10:15-12:30

13:30-14:50

15:35-17:00

9:50 – 15:00

wtorek

11:00-17:00

11:30 – 16:10

środa

10:15-12:55

15:40-17:00

9:50 – 15:00

czwartek

8:00-12:00

9:30 – 13.30

piątek

9:30-12:30

9:30 – 12.30

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Pedagog szkolny – kim jest i czym się zajmuje ?

Pedagog szkolny  jest w szkole osobą współpracującą z dyrekcją, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi oraz rodzicami na rzecz i w interesie uczniów.

Wspiera wychowawczo, prowadzi mediacje, pomaga przyjrzeć się trudnościom, ale i możliwościom ucznia.

Współpracuje z instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie takimi jak:

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, itp.

 

Najważniejszą osobą w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ !

Rozmowy pedagog – uczeń najczęściej dotyczą problemów takich jak:

 • Trudności w nauce;
 • Trudności wynikające z braku akceptacji w grupie rówieśniczej;
 • Kłopoty osobiste i rodzinne;
 • Nieumiejętność podporządkowania się normom i zasadom obowiązującym w szkole ;
 • Niska samoocena;
 • Potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności.     

Kiedy zgłosić się do pedagoga szkolnego?  

Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną każdego ucznia, który:

 • czuje, że nikt Go nie rozumie, czuje się samotny;
 • nie potrafi porozumieć się z nauczycielem;
 • ma problemy rodzinne;
 • chce podzielić się swoją radością lub sukcesem;
 • chciałby pomóc innym, ale nie wie w jaki sposób;
 • ma ciekawe pomysły, którymi chce się podzielić.

 

A także z każdą inną sprawą, którą chciałby się ze mną podzielić.

Drodzy Rodzice z Wami także chętnie się spotkam jeśli:

 • niepokoi Was zachowanie dziecka;
 • zauważacie u dziecka problemy z nauką;
 • potrzebujecie pomocy w czytaniu opinii z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej;
 • chcecie porozmawiać o dziecku i Waszych relacjach z nim;
 • potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania;
 • macie pytania i nie wiecie do kogo zwrócić się po pomoc;
 • znajdujecie się w trudnej sytuacji materialnej.

Serdecznie zapraszam, postaram się pomóc.

 

pedagog szkolny Anna Zakrzewska

Pokój nr 110

tel. 0-22 782 46 43 w. 217

Zajęcia z pedagogiem szkolny w I półroczu 2018/2019