Pedagog

Rok szkolny 2016/2017

 

Wanda Rzepczyńska pedagog szkolny dla

kl. I-III

poniedziałek

1100-1700

wtorek

800-1100

środa

1000-1330

czwartek

1100-1500

piątek

1030-1400

 

Zapraszam Państwa do kontaktu ze mną jeżeli :

Wasze dziecko: 

 • z trudem adaptuje się w nowym środowisku szkolnym,
 • napotyka na trudności w relacjach rówieśniczych, czuje się samotne, wykorzystywane, pokrzywdzone, przejawia agresję wobec rówieśników i dorosłych, itp.
 • odmawia chodzenia do szkoły,
 • ma trudności z nauką ( mówi, że nie lubi szkoły, nie lubi czytać, pisać, liczyć, unika aktywności fizycznej, nie chce pływać…)

oraz jeżeli

 • rodzina Państwa znajduje się/ nagle znalazła się/  w trudnej sytuacji bytowej (możliwa pomoc: stypendium szkolne, zasiłek szkolny,  obiady opłacane przez GOPS )
 • macie Państwo wątpliwości w sprawie dostarczonej do szkoły opinii psychologiczno - pedagogicznej dziecka, potrzebujecie wyjaśnień, wskazówek do pracy z dzieckiem, informacji w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych, itp.

a także

 • w każdej innej sprawie, w którą, zdaniem Państwa, mogłabym się włączyć i pomóc.

Wanda Rzepczyńska - pedagog szkolny,

  sala 103   (22 782 46 43 w. 206)

 

 

 

Anna Zakrzewska - pedagog szkolny dla oddziałów przdszkolnych i kl. IV - VI

poniedziałek

900-1400

wtorek

930-1300

środa

900-1300

czwartek

1000-1400

piątek

930-1300

 

Pedagog szkolny – kim jest i czym się zajmuje ?

Pedagog szkolny  jest w szkole osobą współpracującą z dyrekcją, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi oraz rodzicami na rzecz i w interesie uczniów.

Wspiera wychowawczo, prowadzi mediacje, pomaga przyjrzeć się trudnościom, ale i możliwościom ucznia.

Współpracuje z instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie takimi jak:

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, itp.

 

Najważniejszą osobą w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ !

Rozmowy pedagog – uczeń najczęściej dotyczą problemów takich jak:

 • Trudności w nauce;
 • Trudności wynikające z braku akceptacji w grupie rówieśniczej;
 • Kłopoty osobiste i rodzinne;
 • Nieumiejętność podporządkowania się normom i zasadom obowiązującym w szkole ;
 • Niska samoocena;
 • Potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności.     

Kiedy zgłosić się do pedagoga szkolnego?  

Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną każdego ucznia, który:

 • czuje, że nikt Go nie rozumie, czuje się samotny;
 • nie potrafi porozumieć się z nauczycielem;
 • ma problemy rodzinne;
 • chce podzielić się swoją radością lub sukcesem;
 • chciałby pomóc innym, ale nie wie w jaki sposób;
 • ma ciekawe pomysły, którymi chce się podzielić.

 

A także z każdą inną sprawą, którą chciałby się ze mną podzielić.

Drodzy Rodzice z Wami także chętnie się spotkam jeśli:

 • niepokoi Was zachowanie dziecka;
 • zauważacie u dziecka problemy z nauką;
 • potrzebujecie pomocy w czytaniu opinii z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej;
 • chcecie porozmawiać o dziecku i Waszych relacjach z nim;
 • potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania;
 • macie pytania i nie wiecie do kogo zwrócić się po pomoc;
 • znajdujecie się w trudnej sytuacji materialnej.

Serdecznie zapraszam, postaram się pomóc.

 

pedagog szkolny Anna Zakrzewska

Pokój nr 9

tel. 0-22 782 46 43 w. 217