Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 7

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie uczniów klas siódmych szkół podstawowych.

I etap – szkolny, 9 lutego 2018 r. o godz. 900  

II etap – międzyszkolny, 13 kwietnia 2018 r. o godz. 900 w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie

Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie w drugiej połowie maja 2018 r.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w Konkursie:

Klasa VII

  1. Działania na liczbach wymiernych.
  2. Obliczenia procentowe.
  3. Rozwiązywanie równań i nierówności.
  4. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.
  5. Własności figur geometrycznych.
  6. Obliczanie pól wielokątów.