20 czerwca 2018 r. - Dzień Sportu i Przedsiębiorczości

(zamknięty będzie parking za szkołą).

KLASY I – III –  pracujemy wg planu

I tura godz. 9.00 – 11.30 – w salach gry o przedsiębiorczości , atrakcje na parkingu i boisku przed szkołą.

II tura godz. 13.00 –15.30 – w salach gry o przedsiębiorczości , atrakcje na parkingu i boisku przed szkołą.

 

KLASY IV – VII

Godz. 9.00 – 12.35 – mecze na obiektach sportowych (oprócz boiska za szkołą) ustalą nauczyciele wf.

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w meczach – gry o przedsiębiorczości w salach lekcyjnych.