ładny dzień
ładny dzień
niezbyt wczasna

Logowanie
Login

Hasło

Zespoły Rady Pedagogicznej
ZESPOŁY RADY PEDAGOGICZNEJ
OPIEKUNOWIE ORGANIZACJI SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
LIDER ZESPOŁU - Monika Królikowska
SKŁAD ZESPOŁU: NAUCZYCIELE KLAS I – III
ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH
LIDER ZESPOŁU - Renata Muzal
SKŁAD ZESPOŁU: NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, BIBLIOTEKARZE
ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH:
LIDER ZESPOŁU - Aneta Zasłonka
SKŁAD ZESPOŁU: NAUCZYCIELE MATEMATYKI, PRZYRODY, INFORMATYKI
ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH:
LIDER ZESPOŁU - Natalia Zalewska
SKŁAD ZESPOŁU: NAUCZYCIELE PLASTYKI, MUZYKI, TECHNIKI
ZESPÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
LIDER ZESPOŁU - Ewelina Reszczyk
SKŁAD ZESPOŁU: NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
LIDER ZESPOŁU - Marzena Berezińska
SKŁAD ZESPOŁU: NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI RELIGII:
LIDER ZESPOŁU - Barbara Wołosiewicz
SKŁAD ZESPOŁU: NAUCZYCIELE RELIGII

ZESPOŁY KLASOWE
NAUCZYCIELE UCZĄCY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W DANEJ KLASIE

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY
LIDER ZESPOŁU - Wanda Rzepczyńska
SKŁAD ZESPOŁU: specjaliści, wychowawcy klas:
Kl. 0 - Anna Frankowska;
kl. I - E. Sieńkowska;
kl. II - E. Wysocka;
kl. III - M. Łaniewska;
kl. IV - E. Reszczyk;
kl. V - E. Dąbkowska - Mikos;
kl. VI - J. Raczyńska;
świetlica - G, Kupka.

ZESPÓŁ PROFILAKTYKI
LIDER ZESPOŁU - Małgorzata Bębeńska
SKŁAD ZESPOŁU: Agnieszka Pomaska; Sylwia Kolasińska; Honorata Pajka; Barbara Wołosiewicz; Barbara Grzywińska.
>ZESPÓŁ PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNY
LIDER ZESPOŁU - Magdalena Siedliska
SKŁAD ZESPOŁU: wszyscy specjaliści

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
LIDER ZESPOŁU - Katarzyna Rostek
SKŁAD ZESPOŁU: Włodzimierz Kowalik, nauczyciel w obecności którego zdarzył się wypadek.

ZESPÓŁ DO PRAC NAD STATUTEM SZKOŁY
LIDER ZESPOŁU - Natalia Ciepielewska
SKŁAD ZESPOŁU: Małgorzata Bębeńska, Barbara Wołosiewicz, Ewa Wysocka, Monika Królikowska, Katarzyna Szostek, Wanda Rzepczyńska.

ZESPÓŁ DO EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
LIDER ZESPOŁU - Elżbieta Sieńkowska
SKŁAD ZESPOŁU: Jolanta Raczyńska, Teresa Jarkowska - Słupek, Małgorzata Bębeńska, P. Honorata Pajka.

OPIEKUNOWIE ORGANIZACJI SZKOLNYCH
MINISAMORZĄD: Dagmara Wojnarowska; Magdalena Zubrzyńska - Szarubko, Aleksandra Wilińska
SAMORZĄD UCZNIOWSKI: Barbara Grzywińska, Sylwia Kolasińska
HARCERSTWO - Monika Królikowska
POLSKI CZERWONY KRZYŻ:
koordynator - Magdalena Siedliska
Skład zespołu: Hanna Podłucka, Anna Kisiel.

ZESPOŁY ZADANIOWE RADY PEDAGOGICZNEJ
PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ- Katarzyna Ostrowska
KOMISJA WNIOSKOWA: Ewa Rutkowska, Katarzyna Wiśniewska, Barbara Grzywińska, Joanna Ołton

ZESPÓŁ REDAKCYJNY SZKOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ:
LIDER ZESPOŁU - Jolanta Raczyńska
SKŁAD ZESPOŁU - Justyna Djas, Koordynatorzy uroczystości

OSOBA DO KONTAKTU Z RADĄ RODZICÓW - Barbara Wołosiewicz