Regulamin zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych.

Regulamin