Świetlica

Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1800.

 

ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2017/18

 
Rekrutacja uzupełniająca 1 - 11.09.2017
W podanych terminach rodzice mogą pobierać karty zgłoszeniowe ze strony internetowej lub bezpośrednio w salach świetlicowych. Czytelnie wypełnione i podpisane karty z pieczątkami z zakładów pracy obojga rodziców oraz podpisany regulamin świetlicy, w nieprzekraczalnym terminie składamy u wychowawców świetlicowych lub u kierownika świetlicy.
 
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU  2017/2018