Świetlica

Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1800.

Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2016/2017.

Ramowy Plan dnia.

Karta zajęć pozalekcyjnych - druk.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Zajęcia w świetlicy szkolnej

Informację o potrzebie zapewnienia opieki świetlicowej podczas dni wolych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 należy zgłosić wychowawcy (poprzez pobranie i wypełnienie odpowiedniej deklaracji)na 7 dni przed danym terminem.

 

Świetlica dla klas 1- 6 w roku szkolnym 2016/17 umieszczona jest w salach 4-11 na parterze naszej szkoły za sekretariatem. Oddziały przedszkolne mają osobną świetlicę na II piętrze w salach 207 i 203. Dzieci są podzielone na 13 grup i przebywają w przydzielonych salach w godzinach 9 - 17. W godzinach porannych (7 - 9) oraz po południu (17 - 18) dziećmi opiekują się nauczyciele dyżurujący w następujących salach:
Dyżur poranny (7 - 9):
Sala 207 - klasy 0
Sala 6 - klasy 1 - 2
Sala 11 - klasy 3 - 6
Dyżur popołudniowy (17-18):
Sala 6 - klasy 0 - 1
Sala 11 - klasa 2 - 6
Codzienne zajęcia  świetlicowe odbywają się według ramowego planu dnia.