Stołówka

                                  Rok szkolny 2017/2018

 

Regulamin stołówki szkolnej 

Koszt całego obiadu ucznia wynosi: 3,50 zł .

Za obiady można płacić przelewem na konto: BS 0/JABŁONNA 60 8013 1016 2002 0529 5314 0005

Karta zgłoszenia dziecka na obiady w roku szkolnym 2017/2018

Koszt obiadu za czerwiec/2018

Numery alergenów występujących w posiłkach.

Jadłospis 11.06 -15.06 2018 r

 

tel. 508 693 489 - do kontaktów z intendentem w sprawie odpisu dziecka z obiadu.