Stołówka

Rok szkolny 2018/2019

Zapisy na obiady od 30.08.2018 r. w pokoju nr 7.

Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie obiadów od 05.09.2018 r.

 

Regulamin stołówki szkolnej 

Koszt całego obiadu ucznia wynosi: 3,50 zł .

Za obiady można płacić przelewem na konto: BS 0/JABŁONNA 60 8013 1016 2002 0529 5314 0005

Karta zgłoszenia dziecka na obiady w roku szkolnym 2018/2019

Koszt obiadu za grudzień/2018

Numery alergenów występujących w posiłkach.

Jadłospis 10.12 - 21.12.2018 r.

tel. 508 693 489 - do kontaktów z intendentem w sprawie odpisu dziecka z obiadu. 

adresu email: intendent@sp-jablonna.pl do kontaktów intendenta z rodzicami.