Podręczniki

Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/18 podręczniki dla klas I – VII  OBJĘTE SĄ DOTACJĄ MEN.

Uczniowie wypożyczają na początku roku szkolnego podręczniki z biblioteki szkolnej, zwracają je na koniec roku szkolnego. Ćwiczenia otrzymują nieodpłatnie i bezzwrotnie. 

Materiały pomocnicze dla oddziałów przedszkolnych oraz podręcznik do religii (przedmiot nieobowiązkowy) nie będą mogły być zakupione ze środków dotacji celowej. W tym przypadku koszty zakupu ponosi rodzic.

 

Materiały pomocnicze  dla oddziałów przedszkolnych

Zestaw podręczników dla klas 1-3

Zestaw podręczników dla klas 4 - 7