Plan lekcji

Plan na rok szkolny 2017/2018

Sale 106 i 110 są przeznaczone dla klas IV-VII i znajdują się na I piętrze w budynku klas I-III.