Klub Szkół UNICEF

                                                                

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna skupiająca te placówki i tych uczniów, którzy pragną nieść pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Jesteśmy pewni, że cel ten jest bliski całej naszej szkolnej społeczności, dlatego też  nasza szkoła może szczycić się przynależnością do Klubu Szkół UNICEF. Na jednym ze szkolnych korytarzy parter obok pokoju numer  9 prowadzimy „Kącik UNICEF” - miejsce, w którym każdy może dowiedzieć się: czym jest UNICEF i w jaki sposób można się włączyć do organizowanych przez niego akcji. W miejscu tym można też zapoznać się z wieloma ciekawymi informacjami o ludziach z różnych zakątków świata.  

Celem naszej działalności jest:

  • przybliżenie uczniom sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,
  • zaangażowanie uczniów we współpracę z UNICEF w ramach międzynarodowych akcji i projektów,
  • propagowanie idei tolerancji międzykulturowej, międzynarodowej, otwartości na inne kultury,
  • zbieranie środków na ratowanie życia dzieci z różnych części świata,
  • poznawanie kultury i obyczajów rówieśników w innych krajach,
  • budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości międzynarodowej
  • W ciągu całego roku szkolnego:

- aktualizacja gazetki tematycznej UNICEF,

- branie udziału w akcjach humanitarnych niosących pomoc dzieciom z całego świata, m.in. ,,POMAGA UNICEF”, ,,UNICEF 365”, akcje ratunkowe UNICEF,

-realizacja projektu edukacyjnego UNICEF ,,WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”.

 

Zachęcamy wszystkich do częstego odwiedzania Kącika UNICEF oraz do śledzenia informacji o działalności naszego Klubu, które zamieszczane będą na stronie szkoły, a w przyszłości także do aktywnego włączania się w organizowane akcje. Jesteśmy pewni, że możemy na Was liczyć, w końcu Uczniom Szkoły im. Armii Krajowej w Jabłonnie  na pewno nie zabraknie odwagi, do tego, by rozpocząć zmieniać świat.

Kto może należeć do Klubu?

Do Klubu Szkół UNICEF mogą należeć wszystkie dzieci uczące się w naszej szkole. Do Klubu można zarejestrować się w dowolnym momencie roku szkolnego. Koordynatorkami pracy na rzecz UNICEF są pani Natalia Ciepielewska i pani Magdalena Siedliska.

 

KALENDARZ DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

MIESIĄC

WAŻNY DZIEŃ

17.10.2016 r.

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem – pogadanki w wybranych klasach na temat możliwości pomagania innym

20.11.2016 r.

Rocznica Uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka – szkolenia we wszystkich klasach 4-6 na temat praw dzieci; gazetka tematyczna;

03.12.2016 r.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

01.01.2017 r.

Światowy Dzień Pokoju

12.02.2017 r.

Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy

22.03.2017 r.

Światowy Dzień Wody

25.04.2017 r.

Światowy Dzień Malarii

21.05.2017 r.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Kulturowej

12.06.2017 r.

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci