Zebrania i dni otwarte

Terminarz Dni Otwartych i Zebrań dotyczy Rodziców uczniów uczęszczających do szkoły w danym roku szkolnym.

Zebrania i dni otwarte w roku szkolnym 2016/2017

 

1

Zebrania z rodzicami w klasach 0 - VI

13 września 2016r. godz. 1730 (kl. 4 - 6)

13, 14 września 2016 r. godz. 1730

(oddziały przedszkolne; klasy 1-3 zgodnie z informacją   
wychowawcy klasy)

2

Zebrania z rodzicami

 

 

 

Dzień otwarty

8 listopada 2016 r.

klasy 4- 6 godz. 1730

klasy 1-3, oddziały przedszkolne godz. 1700/1800

 

godz. 1840- 1930

Harmonogram zebrań z Rodzicami

w listopadzie 2016 r.

3

Zebranie z rodzicami - informacja
o zagrożeniach

9, 10 stycznia 2017 r.  godz. 1730

(oddziały przedszkolne; klasy 1-3 zgodnie z informacją  
wychowawcy klasy)

10 stycznia 2017 r. godz. 1730 (kl. 4 - 6)

4

Zebranie  z rodzicami po I półroczu

28 lutego 2017 r. godz. 1730 (kl. 4 - 6)

28 lutego 2017 r.; 1 marca 2017 r.  godz. 1730

(oddziały przedszkolne; klasy 1-3 zgodnie z informacją  
wychowawcy klasy)

 

5

Zebrania z rodzicami

 

 

 

Dzień otwarty

11 kwietnia 2017 r.

klasy 4- 6 godz. 1730

klasy 1-3, oddziały przedszkolne godz. 1700/1800

 

godz. 1840- 1930

6

Zebranie z rodzicami - informacja
o zagrożeniach

8, 9 maja 2017 r. godz. 17.30

(oddziały przedszkolne; klasy 1-3 zgodnie z informacją   
wychowawcy klasy)

9 maja 2017 r. godz. 1730 (kl. 4 - 6)