Zebrania i dni otwarte

Terminarz Dni Otwartych i Zebrań dotyczy Rodziców uczniów uczęszczających do szkoły w danym roku szkolnym.

Zebrania i dni otwarte w roku szkolnym 2017/2018

 

1

Zebrania z rodzicami w oddziałach przedszkolnych i klasach 1 - 7

12 września 2017 r. godz. 1730 (kl. 4-7)

 

13 września 2017 r.  

(oddziały przedszkolne, klasy 1-3)godz. 1700/1800

2

Zebrania z rodzicami

 

 

 

 

Dzień otwarty

7 listopada 2017 r. (klasy 4-7) godz. 1730

 

8 listopada 2017 r. 

(oddziały przedszkolne, klasy 1-3) godz. 1700/1800

 

godz. 1840- 1930

3

Zebranie z rodzicami - informacja
o zagrożeniach

12 grudnia 2017 r.  godz. 1730 (kl. 4 - 7)

 

13 grudnia 2017 r. 

(oddziały przedszkolne, klasy 1-3)godz. 1700/183

4

Zebranie  z rodzicami po I półroczu

9 stycznia 2018 r. godz. 1730 (kl. 4-7)

 

10 stycznia 2018 r. 

(oddziały przedszkolne, klasy 1-3) godz. 1700/1830

 

5

Zebrania z rodzicami

 

 

 

 

Dzień otwarty

6 marca 2018 r. (klasy 4-7) godz. 1730

 

7 marca 2018 r.

(oddziały przedszkolne, klasy 1-3), godz. 1700/1800

 

godz. 1840- 1930

6

Zebranie z rodzicami

 

 

 

 

Dzień otwarty

24 kwietnia 2018 r. godz. 1730 (kl. 4-7)

 

25 kwietnia 2018 r. 

(oddziały przedszkolne; klasy 1-3), godz. 1700/1800

 

godz. 1840- 1930

 

7

Zebranie z rodzicami - informacja o zagrożeniach i przewidywanych ocenach

22 maja 2018 r. godz. 1730 (kl. 4-7)

 

23 maja 2018 r. 

(oddziały przedszkolne; klasy 1-3), godz. 1700/1800

Dyrektor zastrzega sobie możliwość zmian terminów zebrań z rodzicami.