Zebrania i dni otwarte

Terminarz Dni Otwartych i Zebrań dotyczy Rodziców uczniów uczęszczających do szkoły w danym roku szkolnym.

Zebrania i dni otwarte w roku szkolnym 2018/2019

 

1

Zebrania z rodzicami w oddziałach przedszkolnych i klasach 1 - 8

11 września 2018 r. godz. 17.30 (kl. 4-8)

12 września 2018 r. godz. 17.30 (oddziały przedszkolne; klasy 1-3)

2

Zebrania z rodzicami

 

Dzień otwarty

13 listopada 2018 r. godz. 17.30 (kl. 4-8)

14 listopada 2018 r. godz. 17.30 klasy 1-3;

godz. 18.30- 19.30

3

Zebranie z rodzicami - informacja
o przewidywanych ocenach

Dzień otwarty

8 stycznia 2019 r. godz. 17.30 (kl. 4-8)

7 stycznia 2019 r. godz. 17.30  ( kl.1-3) (do 7 stycznia 2019 r. wystawiamy oceny proponowane z przedmiotów i zachowania)
godz. 18.30-19.30

4

Zebranie  z rodzicami po I półroczu

22 stycznia 2019 r. godz. 17.30 (kl. 4-8)

23 stycznia 2019 r. godz. 17.00/18.30 ( kl. 1-3)

5

Zebrania z rodzicami

 

Dzień otwarty

5 marca 2019 r. godz. 17.30 (kl. 4-8)

4 marca 2019 r. godz. 17.30 (kl. 1-3)

godz. 18.30- 19.30

6

Zebranie z rodzicami

 

Dzień otwarty

9 kwietnia 2019 r. godz. 17.30 (kl. 4-8)

10 kwietnia 2019 r. godz. 17.30  (kl. 1-3)

godz. 18.30- 19.30

7

Zebranie z rodzicami - informacja o zagrożeniach i przewidywanych ocenach

4 czerwca 2019 r. godz. 17.30 (kl. 4-8)

5 czerwca 2019 r. godz. 17.30 (  kl. 1-3)

Dyrektor zastrzega sobie możliwość zmian terminów zebrań z rodzicami.