Ubezpieczenie

 

Szanowni Państwo...

 
Oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie na rok szkolny 2017/2018
 
Ogólne warunki ubezpieczenia.

Zasady zgłaszania i likwidacji szkód.

Lista osób przystępujących do ubezpieczenia.

Numer polisy: EDU-A/P 038809.

Numery polis rok szkolny 2017/2018

nr 4021250127 składka roczna za osobę ubezpieczoną 54,00 PLN

nr 4021250125 składka roczna za osobę ubezpieczoną 63,00 PLN

nr 4021250126 składka roczna za osobę ubezpieczoną 80,00 PLN