Rekrutacja

Zapisu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie. Przy zapisie potrzebny do wglądu akt urodzenia dziecka i numer PESEL.

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 
 
 
OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE

UCHWAŁA RADY GMINY JABŁONNA

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY JABŁONNA

 

Zapisu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie. Przy zapisie potrzebny do wglądu akt urodzenia dziecka i numer PESEL. Zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 r.

Do klas I przyjmujemy:

Dzieci z obwodu, do którego należą ulice: Al. Kard. St. Wyszyńskiego, 1 Maja, Akacjowa, Akademijna, Brzozowa, Buchnik Las, Bukowa, Cudne Manowce, Dereniowa, Dworkowa, Gen. Leopolda Okulickiegi, Grabsztyny, Jasna, Jodłowa, Jonatan, Kameralna, Klonowa, Koszteli, Krąselki, Krzywa, Lasek Brzozowy, Leśna, Leśne Echa, Jana Matejki, Milenijna, Modlińska od Zegrzyńskiej do granicy z Warszawą, Nad Smużna Dolinką, Niwna, Nowa, Ogrodowa, Pańska, Parkowa, Piaskowa, Politechniczna, Przylesie, Rondo Biskupów Płockich, Rondo Księcia Józefa Poniatowskiego, Rondo Maurycego Potockiego h. Pilawa, Rekreacyjna, Sadowa, Słoneczna Polana, Sosnowa, Spokojna, Studencka, Szarych Szeregów, Szkolna, Świerkowa, Tęczowa, Topolowa, Uniwersytecka, Wakacyjna, Wczasowa, Wiedzy, Wiosenna, Wiślna, Wygonowa, Zagajnikowa, Zegrzyńska strona nieparzysta, Złotej Renety, Źródlana oraz obręb Józefów II.

Dzieci spoza obwodu, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole w  roku  szkolnym  2016/2017  –  bez  możliwości  dojazdu,  finansowanego z środków urzędu gminy. Dzieci 6 - letnie (rok urodzenia 2011) mają prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej o ile korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017.

Przy zapisie do klasy I dzieci 6 - letnich, które nie uczęszczały do przedszkola/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017, rodzice/opiekunowie prawni muszą złożyć opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I

UCHWAŁA RADY GMINY JABŁONNA Z DNIA 22.02.2017 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO KLASY I

Oświadczenie

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ