Rada rodziców

INFORMACJE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW w dniu 25 IX 2018 r.

 1. Rada Rodziców dokonała wyboru Prezydium Rady Rodziców.

        W roku szkolnym 2018/2019 będą to:

 1. P. Magdalena Piątkowska - Przewodnicząca,
 2. P. Anita Kubalska - Z-ca przewodniczącej
 3. P. Anna Murawska - Furmanek – Z-ca przewodniczącej
 4. P. Jakub Janik
 5. P. Zbigniew Sielanko
 6. P. Artur Jeremin
 1. Prezydium Rady Rodziców działające w roku szkolnym 2017/2018 przedstawiło informację o podejmowanych działaniach oraz rozliczenie finansowe

Najważniejsze informacje »

Wpływy           25.661zł

Wydatki           44.134zł

Pozostało:          7.486zł

Najważniejsze wydatki:

Nagrody w konkursach oraz na zakończenie roku 13.200zł

Szafki szkolne 8.487zł

Dzień dziecka  5.500zł

Gra business    3.000zł

Stroje sportowe 1.505zł

Szczegółowe rozliczenie za rok szkolny 2017/2018 

 1. Rada Rodziców otrzymała projekt Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły na rok 2018/2019 w celu jego uchwalenia w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  
 1. Rada Rodziców otrzymała do zaopiniowania projekt zmian Statutu szkoły w zakresie pkt z zachowania

Projektowane zmiany punkty ujemne i dodatnie 

Proszę o analizę oraz przekazanie uwag do 2 października 2018 r. pod adres radarodzicow2018.9@gmail.com

 1. Przedstawiciel Prezydium Rady Rodziców działającej w roku szkolnym 2017/2018 omówił warunków ubezpieczenia NWW dla uczniów, przypominając o terminie zawarcia ubezpieczenia – 30 IX 2018 r.

Ubezpieczenie jest dobrowolne, obejmuje okres od 1 IX 2018 – 31 VIII 2019

Do zawarcia ubezpieczenia wystarczające jest

Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje również szkody na życiu lub zdrowiu, jakie nastąpiły poza szkołą.

Pełną obsługę związaną z ubezpieczeniem zapewnia broker, w tym obsługa szkód, zapewnia Pani Marzena Spaniał – tel. 605-170-879, e-mail biuro@broker-gold.pl      

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia są na stronie szkoły: Dla rodzica/ Ubezpieczenie http://www.sp-jablonna.pl/dla-rodzica/ubezpieczenie,1

 1. Pani Dyrektor Jolanta Braun przekazała informacje na temat inwestycji w szkole przeprowadzonych w okresie wakacyjnym:
 1. przeprowadzone remonty sfinansowane przez gminę:
 • malowanie 5 sal w części kl. 1 -3 (111, 112, 113, 116, 117);
 • malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali gimnastycznej;
 • wymiana wykładziny podłogowej w sali 111 w części kl. 4-8;
 • wymiana wykładziny podłogowej w części korytarz parter i piętro (kl. 4-8)
  1. remonty we własnym zakresie:
 • malowanie łazienek, przebieralni, malowanie lamperii na korytarzach i w hali sportowej
 • konserwacja elementów drewnianych na placu zabaw,
 • konserwacja ławek zewnętrznych na patio.
  1. Zakup wyposażenie i pomocy dydaktyczne:
 • 27 szafek dla uczniów,
 • 80 krzeseł dla uczniów,
 • 32 stoliki uczniowskie,
 • listwy zabezpieczające ścianę w korytarzach,
 • podesty drewniane do piwnicy,
 • pracownia językowa,
 • dygestorium do pracowni chemicznej,
 • tablice interaktywne w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”.

 

Kolejne informację zostaną przekazane Państwu po spotkaniu Prezydium Rady Rodziców, które odbędzie się w przyszłym tygodniu.