Rada rodziców

SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

W roku szkolnym 2018/2019 wysokość składek wynosi:

30 zł w kl. I – VIII

20 zł w kl. 0.

W przypadku gdyby co najmniej 90% uczniów danej klasy wpłaciło składki na fundusz Rady Rodziców w terminie do 31 grudnia 2018 r. klasa ta będzie miała prawo do otrzymania 50% wpłaconej kwoty (orientacyjny termin zwrotu – koniec pierwszego kwartału 2019 r.)

Wpłat na fundusz Rady Rodziców można dokonać:

1)         Na rachunek bankowy Rady Rodziców: 82 8013 1016 2002 0536 5714 0001,

2)         W sekretariacie szkoły,

3)         Do skarbnika klasy.

PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ RADY RODZICÓW

4 grudnia 2018 r.

5 marca 2019 r.

4 czerwca 2019 r.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  1. P. Magdalena Piątkowska - Przewodnicząca,
  2. P. Anita Kubalska –  Z-ca przewodniczącej
  3. P. Anna Murawska - Furmanek – Z-ca przewodniczącej
  4. P. Jakub Janik
  5. P. Zbigniew Sielanko
  6. P. Artur Jeremin

KONTAKT

radarodzicow2018.9@gmail.com

Facebook: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.