Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców: 
 
P. Laura Kozowska - przewodnicząca,
P. Artur Jeremin - I z-ca przew.,
P. Anita Kubalska - II z-ca przew.,
P. Jakub Janik - sekretarz,
P. Zbigniew Sielanko - członek,
P. Katarzyna Szaniawska - Rawo - członek.

 

Jeżeli chcą nam państwo pomóc lub przekazać jakieś informacje:

rrspjablonna@gmail.com

Wpłaty na poczet Rady Rodziców można dokonać na konto:

82 8013 1016 2002 0536 5714 0001