Egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. Język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 900

2. Matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 900

3. Język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r.  (środa) – godz. 900