Egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. Język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 900

2. Matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 900

3. Język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r.  (środa) – godz. 900

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

List Minister Edukacji do Rodziców

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Informacje dotyczące egzaminu klas 8 i rekrutacji do szkół w roku szkolnym 2019/202