Dni wolne

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie zimowe

13 - 26 lutego 2017r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2017r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (do uzgodnienia z Radą Rodziców na zebraniu w dniu 14.09.2016 r.): 
a) w szkołach podstawowych,

14.10.2016 r., 31.10.2016 r., 4, 5 maja 2017 r.

 

W tych dniach zapewniamy opiekę świetlicową, nie kursuje autobus szkolny i nie ma obiadów.

 

Informację o potrzebie zapewnienia opieki świetlicowej należy zgłosić wychowawcy (poprzez pobranie i wypełnienie odpowiedniej deklaracji) na 7 dni przed danym terminem.

02.05.2017 r. (do odpracowania 24 września 2016 r.), 16.06.2017 r. (do odpracowania 10 czerwca 2017 r.)

Uwaga! W dniach odpracowanych świetlica nieczynna.

(podstawa prawna:§ 5.1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

23 czerwca 2017r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.; Rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2016r. zmieniające w sprawie organizacji roku szkolnego- DZ. U. z 2016, poz. 1335)