Dni wolne

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie zimowe

28 stycznia  - 10 lutego 2019 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (do uzgodnienia z Radą Rodziców): 
a) w szkołach podstawowych,

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. klasy 1-7  i 2 maja 2019 r. klasy 1-8 

(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy)

 

W tych dniach zapewniamy opiekę świetlicową, nie kursuje autobus szkolny i nie ma obiadów.

 

Informację o potrzebie zapewnienia opieki świetlicowej należy zgłosić wychowawcy (poprzez pobranie i wypełnienie odpowiedniej deklaracji) na 7 dni przed danym terminem.

02.11.2018 r. (do odpracowania 22 września 2018 r.), 

Uwaga! W dniach odpracowanych świetlica nieczynna.

(podstawa prawna:§ 5.1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.; Rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2016r. zmieniające w sprawie organizacji roku szkolnego- DZ. U. z 2016, poz. 1335)