Zapraszamy uczniów klas 1 - 8 do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY o życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski.

Cele konkursu:

1. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania życia Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, czerpania z dziedzictwa duchowego Prymasa Tysiąclecia.

2. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Kardynał Wyszyński.

3. Zachęcenie młodego pokolenia do działalności na rzecz drugiego człowieka.

Warunki uczestnictwa:

Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie u katechetów i otrzymują materiały konkursowe.

Kategoria I  - uczniowie  klas I – III

Kategoria II – uczniowie klas IV- VIII

 

Uczestnicy piszą test konkursowy

w poniedziałek 3 czerwca  2019r. o godz. 8.55 w naszej szkole.

 

Katecheci