ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2018/19

Rekrutacja wstępna 7-28.03.2018
Rekrutacja uzupełniająca - wrzesień 2018
Uczniowie zapisani w marcu nie będą musieli składać karty we wrześniu!
W podanych terminach rodzice mogą pobierać karty zgłoszeniowe ze strony internetowej, sekretariatu lub bezpośrednio w salach świetlicowych. Czytelnie wypełnione i podpisane karty z pieczątkami z zakładów pracy obojga rodziców oraz podpisany regulamin świetlicy, w nieprzekraczalnym terminie składamy u wychowawców świetlicowych lub u kierownika świetlicy.
 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU 2018/19 
 
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ