Wyniki Szkolnego Konkursu Informatycznego "Bezpieczny internet"

PROTOKÓŁ ZE SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 
 
Temat konkursu: „Bezpieczny internet” 
 
W naszej szkole odbył się szkolny konkurs pt. „Bezpieczny Internet” dla klas 4 -7. Konkurs związany był ze Światowym Dniem Bezpiecznego Internetu w Polsce.
Celem konkursu było:
propagowanie zasad bezpieczeństwa i zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu (m. in. cyberprzemoc, oszustwa, piractwo komputerowe itp.)
kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci
zastosowanie różnych technik komputerowych w prezentacji tematu
wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności
 
W konkursie wzięło udział 60 uczniów.
 Organizatorzy oceniając prezentacje multimedialne brali pod uwagę:
wartość merytoryczną pracy
sposób zaprezentowania pracy (trafność przekazu)
oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy
stronę artystyczną pracy
techniczną jakość pracy
 
 
Komisja konkursowa pracowała w składzie: P. Dyrektor Jolanta Braun, P. Jolanta Raczyńska i P. Mirosław  Ostaszewski.
 
 A oto wyniki:
 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Leon Celiński z klasy 6e, który prezentację wykonał w formie filmu przez siebie nakręconego i występującego w roli głównej. 
 
 I MIEJSCE – Barbara Brzezińska kl. 6d
II MIEJSCE – Marcin Baran kl. 6e
III MIEJSCE – Kacper Wojciechowski kl. 6b