Rekrutacja uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

 
ZARZĄDZENIE NR 44 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 17 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020
 
Załącznik do zarządzenia Nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2019 r.