Rekolekcje wielkopostne odbędą się w terminie 18, 19, 20 marca 2019 r.

Rekolekcje - 18, 19, 20 marca 2019 r.

Odziały przedszkolne pracują wg. planu, tylko idą do kościoła na godz. 9.00. Dzieci, które nie uczęszczają na religię zostają w świetlicy szkolnej.

Klasy 1-3 zajęcia opiekuńcze wg. planu lekcji. Poranna zmiana idzie do kościoła na godz. 9.00. Południowa zmiana na 13.00. Dzieci, które nie uczęszczają na religię zostają w świetlicy szkolnej. Zamiast zajęć na basenie, będą zajęcia ruchowe w szkole.

Klasy 4:

 Poranna zmiana: od 8.00  do 11.30 realizują projekt Moja mała Ojczyzna,  grają w gry planszowe, mają zajęcia sportowe i zajęcia z wychowawcą. Do kościoła idą na godz. 9.00. Dzieci, które nie uczęszczają na religię zostają w świetlicy szkolnej.

Południowa zmiana: od 11.50  do 15.35 realizują projekt Moja mała Ojczyzna,  grają w gry planszowe, mają zajęcia sportowe i zajęcia z wychowawcą. Do kościoła idą na godz. 13.00. Dzieci, które nie uczęszczają na religię zostają w świetlicy szkolnej.

Klasy 5-7 : od 8.00 do 11.20  realizują projekt Moja mała Ojczyzna, Ania, wychowanie komunikacyjne, Katyń, grają w gry planszowe, mają zajęcia sportowe, z psychologiem, z pedagogiem  i zajęcia z wychowawcą. Do kościoła idą na godz. 11. 30. Po powrocie jest obiad dla uczniów, którzy na niego uczęszczają. Uczniowie, którzy nie idą do kościoła w godz. 10.45-11.30 mają zajęcia z Panią A. Jesionowską.

Klasy 8 : trzy pierwsze godziny przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty. Potem wraz z wychowawcami idą do kościoła na godz. 11.30. Po powrocie jest obiad dla uczniów, którzy na niego uczęszczają.

 

KURSY AUTOBUSÓW

Przyjazdy autobusu szkolnego do szkoły bez zmian,

 Odjazdy z zatoczki przy szkole o godzinie 13.00 i 16.40.