Projekt "Cybernauci - kształtowanie bezpiecznych zachowań w sieci".

 

Szanowni Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice,
z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu „Cybernauci – kształtowanie bezpiecznych zachowań w sieci”, w ramach, którego odbędzie się 5 warsztatów

Zapraszamy na warsztaty:
Uczniowie – 3 warsztaty (wychowawcy klas wybierają 3 przedstawicieli swoich wychowanków, którzy wezmą udział w warsztatach) 
27.03.2018 r.- 2, 3, 4 godz. lekcyjna – przedstawiciele klas czwartych,
28.03.2018 r. – 2, 3, 4 godz. lekcyjna – przedstawiciele klas piątych,
- 5, 6, 7 godz. lekcyjna – przedstawiciele klas szóstych i siódmych.

Rodzice – 1 warsztat (1 godzina). Zapraszam przedstawicieli rodziców z poszczególnych klas.
27.03.2018 r. godz. 18. 00 (stołówka szkolna).

Nauczyciele - wychowawcy – 1 warsztat – 90 minut (wychowawcy klas 1 – 7):
27.03.2018 r. godz. 16.00 (stołówka szkolna)

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie http://cybernauci.edu.pl