Poszerzamy bazę dydaktyczną.

Powstała kolejna pracownia do nauki języków obcych oraz dygestorium chemiczne.