Podziękowanie dla Rodziców i dzieci SP w Jabłonnie za wsparcie akcji charytatywnej "Pomóż Wojtusiowi"

 

 „Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,

lecz przez to czym dzieli się z innymi...”

                                                                   Jan Paweł II

 

Za wrażliwość i otwarte serce dla Wojtusia.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

 

Za pomoc i życzliwość.

Zebraliśmy 7922,32 zł i 20 euro

Dziękuje Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. AK w Jabłonnie, Rodzice Wojtysia - Państwo Tymińscy,

organizator: Aneta Dworakowska, Renata Kurnyta, Mariola Świętorecka.