Otwarty Konkurs Malarski Galerii Dziesiątka

Galeria Dziesiątka w Skierdach zaprasza do udziału w Otwartym Konkursie Malarskim. Prace można składać w terminie do 1 czerwca 2019 r. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu legionowskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu przewidziane są cztery równorzędne nagrody, w następujących kategoriach wiekowych: 0-12. 13-19, 20-40 oraz 40+.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.gckis.pl/otwarty-konkurs-malarstwa-galerii-dziesiatka/