Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

                                               

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Legionowskiego serdecznie zapraszają szkoły i jednostki OSP z naszego powiatu do udziału w eliminacjach powiatowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Zgłoszenia proszę kierować do pani Magdaleny Maskiewicz (koordynator konkursu), nauczyciela języka angielskiego do dnia 4 kwietnia 2018.

Eliminacje wewnętrzne odbędą się 04 kwietnia 2018, o godz. 13:00 w sali 113.

Więcej informacji oraz materiały do pobrania dostępne są na stronie Komendy Powiatowej http://strazlegionowo.pl/8164-2/ oraz u koordynatora konkursu.

Finał eliminacji powiatowych odbędzie się 6 kwietnia 2018 o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta, w Legionowie.

Z uwagi na cel turnieju jego zakres tematyczny obejmuje:

 • tradycje i historia straży pożarnych,
 • umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa,
 • organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej,
 • organizacja i zadania OSP oraz ich związku,
 • przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 • sprzęt ratowniczy – gaśniczy,
 • instalacje i urządzenia przeciwpożarowe,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe:
  • budynków,
  • lasów,
  • zbiorów, transportu, i składowania palnych płodów rolnych,
  • substancji niebezpiecznych,
 • zasady ewakuacji ludzi mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Zapraszamy

Regulamin konkursu

Zgoda opiekuna prawnego

ZAPROSZENIE

Karta uczestnika

Oświadczenie

Materiały str. 1

Materiały str. 2