Ogłoszenie o pracy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonnie zatrudni od 01 września 2018 r.:

- nauczycielka języka polskiego 18/18

- nauczyciela wspomagającego 20/20

- nauczyciela religii 23/18

- nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa  4/18

Szkoła Podstawowa w Jabłonnie poszukuje  pracownika