Konkurs na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną dla Chorych.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie dowolną techniką

bożonarodzeniowej kartki świątecznej dla chorych

Kartkę należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami wpisując: imię i nazwisko ucznia oraz jego wiek, klasę, a także nazwę i adres szkoły.

Kartki należy składać do 24 listopada  2017 r. do p. Agnieszki Pomaskiej (sala 112). Spośród złożonych kartek Szkolna Komisja Konkursowa wybierze 10 prac, które prześle chorym, podopiecznym Ośrodka Hospicjum Domowe przy ul. Tykocińskiej w Warszawie.

Pozostałe kartki zostaną przekazane chorym i potrzebującym z powiatu legionowskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymają +5 pkt za udział w konkursie o tak szlachetnej idei.

Koordynator
Agnieszka Pomaska