Informacja dyrektora szkoły

Szanowni Rodzice,

w związku z trwającą akcją strajkową w naszej szkole od dnia 25 kwietnia 2019 r. nadal organizujemy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klasy I-III zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej w godz. 7-18 oraz zajęcia opiekuńcze (fakultatywne) w godzinach 8 -12 dla uczniów klas IV - VIII, którzy potrzebują opieki w szkole.

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły zbierają się:

- klas I-III i „0” w świetlicy szkolnej

- klas VII-VIII na korytarzu przy szafkach,

- klas IV-VI w hali sportowej,

Uczniowie, którzy przygotowują montaż słowno - muzyczny z s. Anną mają próbę w salce przy kościele w godzinach 15-17.30 (czwartek), wyjście do Domu Opieki w piątek godz. 9.00.

Szkoła nie zapewnia obiadów.

Z poważaniem

Jolanta Braun

dyrektor szkoły