Informacja dyrektora szkoły

Jabłonna, dnia 10.04.2019 r.

Szanowni Rodzice w naszej szkole nadal trwa akcja strajkowa.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązują dodatkowe dni wolne od zając dydaktyczno-wychowawczych ustalone ze względu na egzamin ósmoklasisty (15, 16, 17 kwietnia 2019 r.).

Dokładamy wszelkich starań, aby w szkole w tych dniach odbył się egazmin ósmoklasity.

W zawiązku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie w miarę możliwości opieki dzieciom, które w tym czasie nie przystepują do egzaminów.

 

Jolanta Braun

dyrektor szkoły